REGULAMIN

Regulamin ten został stworzony na potrzeby rożnego typu akcji organizowanych na moim blogu. Jeśli jesteś zainteresowana/ny uczestnictwem w tego typu przedsięwzięciach teraz lub w przyszłości proszę zapoznaj się z ogólnymi zasadami zawartymi poniżej.  


REGULAMIN ZABAW/KONKURSÓW/ROZDAŃ NA BLOGU WWW.EKO-SWIAT.BLOGSPOT.COM


1.Organizatorem ZABAWY/ROZDANIA/KONKURSU lub innej formy promocji na moim blogu jestem ja - autorka bloga www.eko-świat.blogspot.com lub podmiot zewnętrzny.
2.Fundatorem NAGRODY w całości lub częściowo jest autorka bloga lub podmiot zewnętrzny.  
3.Nagrodą mogą być na przykład: USŁUGI/BONY/ZNIŻKI/PRODUKTY (różnego typu) - PEŁNOWYMIAROWE/PRÓBKI/ODLEWKI itp. Produkty konkursowe mogą być NOWE lub UŻYWANE z aktualną datą ważności (informacje o rodzaju NAGRODY są umieszczane w każdej notce konkursowej).
4.UCZESTNIKAMI organizowanych akcji mogą być: 
   

    a)
PUBLICZNI OBSERWATORZY BLOGA
    b) OBSERWATORZY SPOŁECZNOŚCI "GOOGLE +" LUB INNYCH PORTALI
    c) BLOGERZY 
    d) WSZYSCY CZYTELNICY/OSOBY Z POZA WYŻEJ WYMIENIONYCH SPOŁECZNOŚCI 

Akcje mogą być organizowane tylko dla określonej grypy uczestników! (informacje te podane są w notkach dotyczących konkretnych zabaw/konkursów/rozdań itp.).

6.Warunkiem UCZESTNICTWA w akcji jest poprawne wykonanie obowiązkowych warunków podanych w każdej notce konkursowej itp.  
7.W zależności od rodzaju akcji wygrywać może więcej niż jedna osoba wybrana/ne losowo, w systemie konkursowym (ilość punktów, najlepszej/najładniej wykonane zadanie itp.) lub w innej formie (informacje te zamieszczane są przy każdej organizowanej akcji).
8.Osoba WYLOSOWANA:

  • zostanie poinformowana o wygranej przez organizatora akcji drogą mailową lub inną. 
  • zobowiązana jest do określonego w akcji terminu od dnia ogłoszenia wyników przesłać na adres tajnashii@gmail.com dane do wysyłki. W przypadku nieotrzymania mailowej informacji zostanie wylosowana kolejna/e osoba/y (aż do skutku).
Te informacje są zamieszczane w notce konkursowej/rozdaniowej lub innej.
 
9.Czas trwania akcji podany jest w każdym poście informacyjnym (z możliwością przedłużenia).
10.Wyniki zostaną ogłoszone do 7 dni od daty zakończenia akcji (z możliwością przedłużenia).
11.Produkty wysyłam ja - autorka bloga/sponsor na koszt własny lub na koszt sponsora. Przy czym wysyłka nagrody może być realizowana tylko na terenie Polski lub także poza granicami kraju. (W zależności od akcji).
12.Wszyscy nie stosujący się do zasad podanych w każdej akcji oraz do tego regulaminu nie będą brani pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzcy/ów.
13.Zastrzegam sobie prawo do zmiany zasad, terminów, nagrody lub odwołania akcji.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...